Ekenäs skärgårds nationalpark grundades 1989, ytan är 52km². Betydande öar som hör till nationalparken är Jussarö och Älgö. Förutom dem ingår flera andra stora holmar och skär. Som övernattingsställen anvisas speciellt Rödjania, Fladalandet, Modermagan, och Jussarö gästhamn. 

https://www.luontoon.fi/tammisaarensaaristo