Gå till innehåll
Baggö - Jussarö paddlande
90,00 € / 8 h
Priset gäller för 1 person.

Säljare

Kajk.fi jons.aschan@paddlingsfabriken.fi0400411992Organisationsnummer:0944295-6Handelsvillkor

En fantastisk tur till Jussarö. Paddlingsandelen är guidad vilket betyder att guiden väljer rutten och ser till gruppens säkerhet också på öppet hav andelen.  Färdens guide tar beslutet om en deltagare uppvisar de färdigheter som behövs för den sista andelen, med beaktande av gruppen, den enskilda paddlaren och väderförhållandena. Vädret inverkar kraftigt och också överraskande i öns omgivning. Skillnaden mellan lätt bris under 3 m/s och frisk bris på 7 m/s, västlig eller ostlig vind är betydande. Kraftigare vindar kräver dessutom tillräcklig erfarenhet av räddningar i vågor.

Turens färdledare har också rätt att ändra på turen så att hela färden sker i innerskärgården, eller så att gruppen delas enligt färdigheter så att endast en del av deltagarna fortsätter till Jussarö. Guiden diskuterar och utvärderar valen med deltagarna redan vid avfärd från Baggö, ävenså under själva färden. Om bedömningen är att kunden eller gruppen inte fås säkert tillbaka från ön till innerskärgården så ansvarar kunden för möjliga extra båttransportkostnader.

Om Jussarö finns mycket dokumentation om dess bosättning, lotsbyn, gruvverksamheter och fartygsvrak som ligger på bottnen kring Jussarö. På ön finns kaféverksamhet, grillplatser, båthamn och naturstig som går igenom nationalparksområdets gamla skog. Sydvästra stranden, Ironbeach, är en ovanligt svar strand med utsikt över det öppna havet. Om vädret det tillåter så kan vi göra en avstickare mot Jussarö fyr ett stycke söderom hyvudön, eller/och runda Jussarö.

Bokas senast: 2 dygn innan start.

Ingår: Kajak, paddel, flytväst, kapell och ansvarig färdguide.

Ingår inte: Måltider, reservplagg, möjligen en torrdräkt (kan hyras hos oss).

id: 5-7 timmar. 

 

Starttid: Mellan klockan 8:00 - 12:00.  Preciseras till de anmälda ett par dagar innan turen.

Retur: 5-7 timmar efter avfärd.

Deltagarantaö:  4 - 8 personer

Kompetenskrav: Rekommenderas minimum Meloja 2 (EPP2/Grön Paddel) nivå.

Vi garanterar inte att vi når Jussarö. Säkerhet och förflyttning per kajak är målet i bägge riktningar. Om vi backar turen pga väder så returenrar vi turens avgift. Om vi bestämmer oss för att påbörja färden från Baggö men vet att destinationen inte kommer att vara Jussarö, får kunden göra valet för deltagande. En deltagare får inte deltagaravgiften returnerad. Beslutet om att inte förverkliga turen skall göras gemensamt.