Gå till innehåll
Fortsättningskurs för kajakpaddling (Meloja 2 förberedelse)
Priset gäller för 1 person.

Säljare

Kajk.fi jons.aschan@paddlingsfabriken.fi0400411992Organisationsnummer:0944295-6Handelsvillkor

Vi följer kursinnehållet i Finlands paddlings och roddförbunds Meloja 2 (EPP2). Målsättning är att ge dig paddlingsfärdigheter med vilka du klarar dig självständigt i en grupp paddlande på lugna vatten. Här lär vi ut förflyttningar i olika riktningar, lär oss tekniker att förhindra kantringar, att klara upp en situation där du själv eller någon annan kantrat och det finns andra paddlare tillgängliga som resurser i närheten. En paddlare som kan alla delar av kursen har förutsättningar att också framgångsrikt avlägga  Finlands Paddlings och Roddförbunds Meloja 2 prov (EPP2). Meloja 2 bedömningen hälls alltid separat. Kursen hålls två på varandra följande kvällar. Båda tillfällena ca. 5 timmar.

Deltagare: 4 - 8 personer

Anmälningar: Minst 7 dagar innan kursens början

Ledare: 1

Språk: Finska, Svenska, Engelska

Tid: Klockan 16:30 - 21:30, två på varandra följande kvällar (boka den första)

Plats: Varierar men i trakterna av Raseborg  (Vi förbehåller oss rätten att byta plats enligt vindförhållanden.)

Innehåller: Undervisning, kajak, paddel, flytväst och kapell

Hämta med dig: Byteskläder vattentätt packade, dryck, mellanmål, solglasögon, skärmmössa, oömma varma kläder (som pausplagg rekommenderas ylle och vindtätt).

 

Meloja2 - kortet:

Sepatat bedömningstillfälle på minst 2 timmar och 4 km. Färdigheterna som bedöms finns beskrivna på Finlands Paddlings och Roddförbunds sidor.

Innehållet i Meloja 1 grundkursen

Paddlingsfärdigheter som fungerar smidigt

 • Kajakhantering, bära och säkra
 • Lägga ut och stiga iland både vid brygga och naturstrand
 • Framåtpaddling
 • Stanna och paddla bakåt
 • Att förflytta kajaken i sidled
 • Kanta och luta kajaken utföra och särskilja
 • Sveptag för att ändra riktning
 • Lågt stöd och förhindra kantring
 • Lågt stöd med kajaken i rörelse
 • Akterligt styrtag (Förligt styrtag)

Säkerhetutföranden som fungerar smidigt

 • Kantra kajaken och simmande bogsera den till stranden
 • Kantra kajaken och klättra tillbaka i kajaken
 • Eskimåräddning
 • Kamraträddning, räddningar på djupt vatten
 • Säkerhetsutrustning
 • Grunder i navigering

Vi övar på grunderna i följande

 • Sidoförflyttning med paddelrörelse i en åtta "8".
 • Sculling och högt stöd